Attentwelzijn

Attentwelzijn is individuele ondersteuning die er opgericht is om uw zelfstandigheid en zelfredzaamheid te versterken. Dat kan nodig zijn als u door ziekte of andere omstandigheden de regie over uw leven kwijt begint te raken.

Vertrouwen is mijn sleutelwoord. We bouwen een relatie door te luisteren, te motiveren en successen te vieren, groot of klein.

We werken samen toe naar een doel en u bepaalt het tempo. Soms is het doel gericht op vooruitgang, continueren of meebewegen in achteruitgang. U bepaalt wat bij u past en waar u zich mee geholpen voelt.
Passend, Betrokken,

Zelfstandig!

Wat biedt Attentwelzijn?

  • Het leren omgaan met een handicap of beperking
  • Het opbouwen van sociale contacten
  • Het aanbrengen van een dag structuur
  • Het huishouden draaiende houden
  • Het op orde houden van administratie
  • Ondersteunen bij de ADL
  • Ontlasting van de mantelzorg
  • Ondersteunen bij dag of vrijetijdsbesteding

Wie is Attentwelzijn?

Ik ben Hendrike Pepping en geboren in 1971.

Al meer dan 30 jaar ben ik werkzaam als activiteiten begeleidster met mensen met een visuele en auditieve beperking. Naast mijn huidige baan nu ook werkzaam als zzp-er in de thuisbegeleiding.

Ik ben spontaan, open en energiek in mijn doen en laten. In het maken van contacten en aansluiting vinden ben ik zeer gemakkelijk. Ik ben sterk op de ander gericht en heb een sterk inlevingsvermogen.

Naast mensen staan vind ik erg belangrijk zodat gelijkwaardigheid en eigen regie voorop staan.Ik doe de dingen met passie!


Vanuit mijn huidige woonplaats in Gasselte ben ik binnen een straal van 40 km bereikbaar voor U.